Blog

Amandelbloesem uitvaart wade deken 1

Vorige week ben ik begonnen met het maken van de amandelbloesem uitvaart wade deken. Na de ondergrond gelegd te hebben, ben ik begonnen met het uitleggen van de takken. Tijdens het leggen staat de CD van Secret Gardens op. Ik heb wol gekaard om de juiste kleuren te krijgen die je, als je goed kijkt, in de takken ziet.

Morgen verder. Ik heb er zin in.

www. afscheidswijzer.nl infotheek geeft antwoord!

Afgelopen zondag stond ik op de uitvaartbeurs in Haarlem waar men wederom veel belangstelling toonde voor de vilten waden en wade-dekens van ‘Rest in Felt.’

Ik werd geroerd door persoonlijke levensverhalen die mensen mij toevertrouwden. Maar werden naar aanleiding van de tentoongestelde waden, wadedeken en kindergrafmandje  van ‘Rest in Felt’ meerdere vragen gesteld.

” Mogen deze waden ook gebruikt worden op een natuurbegraafplaats?” ” Mogen ze ook gebruikt worden met een crematie?”                                  ” Ik heb een uitvaartverzekering bij Monuta, zou ik dan wel u wade kunnen kopen?                                                                                                     De juiste antwoorden vindt u op    www.afscheidswijzer.nl infotheek. Ook andere vragen kunt u ook deze site beantwoord vinden.

Binnenkort ontvangt u  informatie over het bestellen van waden en wadedekens bij Rest in Felt.

 

Rest in Felt in het Haarlems Dagblad

Afgelopen zaterdag stond Rest in Felt in het Haarlems Dagblad. Vooral de wadedeken en persoonlijke rouw verwerkt in vilt, krijgt bijzondere aandacht. Een halve pagina met mooie foto gemaakt door Paul Vreeker van United Photos complimenteren het geheel.

Hoe blij ik hiermee ben hoef ik natuurlijk niet uit te leggen. Een mooiere voorbereiding op de uitvaartbeurs van 25 oktober a.s. in de Bavokerk, in Haarlem, kan ik niet krijgen. Allen van harte welkom!

Schelpen wade-deken met gedicht

 

DE ZEE

Als ik doodga, laat me dan ontwaken in de zee van het grote onbewuste

waar ik zal rusten van het aardse bestaan.

Als ik dood ben,

laat me dan ontwaken in de zee.

Meegenomen door schelpen

naar donkere diepten en stille wonderen,

waar ik één ben met alles en de eeuwigheid mij zachtjes wiegt.

Burial shroud with seashells and poem.

 THE SEA

When I die, let me wake in the sea of the great unconsciousness

where I will rest from this earthly life.

When I am dead, let me wake in the sea.

Taken by seashells to the deep darkness and still wonders,

where I am one with all

and the infinity will softly rock me.

Kunst & Cultuurroute Paradepaadje 2015 Friesland

Tijdens de kunst& Cultuurroute Paradepaadje 2015 van 27 t/m 30 augustus heb ik een prachtige locatie toegewezen gekregen in de Romaanse kerk in Bozum, waar ik mijn wades en andere uitvaartproducten tentoon zal stellen.

Vorig jaar ontmoette ik Petra Dijkstra, de bevlogen vrouw die achter de organisatie van Paradepaadje 2015 staat. Ik vertelde haar wat ik deed en spontaan vroeg ze of  ik mee wilde doen.

Ik voelde me vereerd. Startend met mijn bedrijf als viltster van uitvaartproducten voel ik mij meer ambachtsvrouw dan kunstenaar. Nou ja, ik voel me wel kunstenaar in het luisteren naar de mens die een wade wil. Ik voel de emotie aan en weet hoe ik deze in vilt kan vertalen. De essentie van mijn werk is niet dat het mooi moet zijn, maar dat het harten raakt, verzacht, troost, verheft en vooral dat het persoonlijk is. De persoon  voor wie mijn wade,  sieraad of urn is moet zich er meteen vertrouwd mee voelen.  Ze is geslaagd als de opdrachtgever zegt: ‘Dit ben ik!’

Naast het tentoonstellen van mijn de gevilte items, voel ik het ook als een uitdaging om de dood uit de taboe sfeer te halen.

De dood niet bespreekbaar maken is,  alsof je de winter uit de seizoenen schrapt. Het ontkennen of vermijden van het onderwerp  zorgt er ook voor dat het leven oppervlakkiger geleefd en beleeft wordt. Bewust zijn van de dood betekent ook dat je bewust leeft.  Dat is een hele  kunst. Dan ben je een levenskunstenaar.  Dat kun je niet tentoonstellen. Dat kun je alleen maar zijn.

Inmiddels in de kunstroute al begonnen. Morgen is het alweer 29 augustus. Gisteren was er genoeg belangstelling maar vandaag was het een komen en gaan van geïnteresseerden. Ik heb genoten van alle goede gesprekken. Het blijft lekker weer en het weekend is begonnen. Ik hoop dat het morgen ook zo’n fijne dag wordt.

Het Babygrafmandje

Het babygrafmandje is af! Tevreden streel ik de zachte krulletjes van het Wensleydale schaap. Mijn ogen gaan nog eenmaal langs de kleine vilten balletjes die samen met de lussen van het deksel de sluiting van de mand vormen. Zo had ik het mij precies voorgesteld. Het moest zacht, troostend en omhullend zijn. Alles wat de boreling toekomt en wat ouders zo graag aan hun kindje geven. Het sluiten van de mand kan  een ritueel zijn voor de ouders, broertjes en zusjes. Ook grootouders zouden hier aan mee kunnen doen. Het sluiten van een kist of mand is definitief. Het is de laatste keer dat je het dierbare gezichtje ziet. Dat roept diepe emoties op.

‘Hoe was het voor jou om dit mandje te maken?’ Vroeg Jan Willem, mijn partner, mij. Hij doelde op het feit, dat ik zelf lang geleden mijn zoontje vlak na de geboorte verloren heb.

Tijdens het maken van de mand was ik met het technische deel van het vilten bezig dat me dwong om gefocust te blijven. Als je begint met een viltproject dan moet je aanvankelijk zacht met de gelegde wol omgaan. ‘Streel het lam,’ noem ik deze fase. Ik vind dat altijd een prettig moment omdat ik onthaast, goed kan voelen hoe de wol onder mijn handen langzaam maar zeker steviger wordt en ik opga in wat ik doe. Tijdens het ‘strelen van het lam’  dacht ik onvermijdelijk aan het kindje waar dit mandje eventueel voor zou zijn. Ik dacht aan de ouders en voelde lichte onmacht over het feit dat ik niet kan voorkomen dat ouders hun kindje verliezen. Maar ik voelde me ook blij over de mogelijkheid dat dit babygrafmandje iets zou kunnen verzachten van het verdriet tijdens het afscheid van het kleine mensje.

 

Babygrafmande

Babygrafmandje

detail babygrafmandje

detail vilten bloem babygrafmandje

Babygrafmandje


 

 

Baby funeral basket

babygrafmandje sluiting

Baby funeral basket with felted balls en nooses closure

detail baby funeral basket

felted flowers embellish the baby funeral basket

Babygrafmande

Baby funeral basket embelished which felted flowers

The baby funeral basket

The baby funeral basket is finished! Satisfied I caress the soft ringlets of the Wensleydale sheep. My eyes once more inspect the small felt balls which, together with the loops of the lid, form the closure of the basket.

It is exactly the way I imagined it would look like. I wanted it to be soft, comforting and enveloping. It’s everything a newborn -who lost his life too soon- deserves and what parents so eagerly want to give their child.

The conclusion of the basket can be experienced as a ritual by the parents, brothers and sisters. Also great parents should participate in this ritual. Closing a coffin or basket is final. It is the last time you see your loved one. That evokes deep emotions.

‘How did you experience making this basket?’ Jan Willem, my partner, asked me. He was referring to the fact that I myself lost my son soon after delivery.

During the making of the basket I was working on the technical part of felting which forced me to stay focused. If you start a felt project, initially deal you deal with the laid out soft wool. ‘Caress the Lamb’, I call this phase. I always find this a pleasant moment, unwinding, feeling the wool under my hands, which slowly but surely becomes more solid. I feel close to myself. During this ‘stroking of the lamb’ my thoughts inevitably went to the child for whom this basket might be. I thought of the parents and felt slightly powerless knowing the fact that I can not prevent parents loosing their baby’s.

But yet, I also felt happy about the possibility that this baby funeral basket might soften the grieve during the farewell of the little person.

 

 

 

 

Het babygrafmandje

babygrafmandje sluiting

babygrafmandje een sluiting van vilten balletjes en lussen.

Tere bloementjes versieren het babygrafmandje

Babygrafmandje met bloemetjes

Babygrafmande

Babygrafmandje

 

 

The baby funeral basket

The baby funeral basket is finished! Satisfied I caress the soft ringlets of the Wensleydale sheep. My eyes once more inspect the small felt balls which, together with the loops of the lid, form the closure of the basket.

It is exactly the way I imagined it would look like. I wanted it to be soft, comforting and enveloping. It’s everything a newborn -who lost his life too soon- deserves and what parents so eagerly want to give their child.

The conclusion of the basket can be experienced as a ritual by the parents, brothers and sisters. Also great parents should participate in this ritual. Closing a coffin or basket is final. It is the last time you see your loved one. That evokes deep emotions.

‘How did you experience making this basket?’ Jan Willem, my partner, asked me. He was referring to the fact that I myself lost my son soon after delivery.

During the making of the basket I was working on the technical part of felting which forced me to stay focused. If you start a felt project, initially deal you deal with the laid out soft wool. ‘Caress the Lamb’, I call this phase. I always find this a pleasant moment, unwinding, feeling the wool under my hands, which slowly but surely becomes more solid. I feel close to myself. During this ‘stroking of the lamb’ my thoughts inevitably went to the child for whom this basket might be. I thought of the parents and felt slightly powerless knowing the fact that I can not prevent parents loosing their baby’s.

But yet, I also felt happy about the possibility that this baby funeral basket might soften the grieve during the farewell of the little person.

 

 

 

 

Rest in Felt op de Weversmarkt Hoorn 2015

Op de Weversmarkt in Hoorn kreeg ik veel complimenten voor de lijkwade, die ik op de baar van  Mythe Mandenmakerij had gelegd  en het kindergrafmandje die ik op de marktkraam had uitgestald.

‘ Zo wil ik ook wel begraven worden!’ of ‘ Wat mooi om onder zo veel persoonlijke aandacht te liggen!’ Waren opmerkingen die ik meer dan eens hoorde.  Daar werd ik blij van, want dat is nu precies de essentie van de producten die ik maak. Ik wil de nadruk leggen op het geleefde leven. Op de passie of liefde van iemand voor iets of iemand.

‘Hoeveel kost zo’n lijkwade?’ De bloemenlijkwade die op de site te zien is, komt incl. BTW rond de 3000.- euro. Die is dan ook heel speciaal met de 3D elementen er in verwerkt. Je kunt wel nagaan dat er heel wat werkuren inzitten.  Maar indien je een kleiner budget hebt, kun je kiezen voor een wade deken t. Je wordt dan in een katoenen, linnen of flanellen doek gewikkeld maar toegedekt met een wade deken. Deze wordt niet mee-gecremeerd. of -begraven, maar teruggeven aan de nabestaanden en kan dan de functie van herinneringsdoek of troostdeken krijgen. Daar voelden veel mensen voor merkte ik aan de reacties!

Hoewel het voornamelijk vrouwen waren die bij de kraam stonden en het dialoog aangingen, waren er ook mannen die onder de indruk waren en zeiden dat ze er ook wel voor voelden om een wade voor hun uitvaart te kiezen. ‘ Maar hoe kan ik mijn wensen vastleggen?’ was een vraag.  Je kunt contact opnemen met een uitvaartverzorger naar keuze en je wensen-lijst daar bespreken. Dit kun je ieder jaar weer bijstellen als je wilt. Zelf heb ik een wensen-boekje van de uitvaartverzorgster gekregen. Ook heb ik al veel met mijn kinderen en man besproken. Zo wilde ik een aantal jaren geleden nog dat mijn zoons mijn kist zouden maken. Maar nu hoop ik dat ze mijn baar willen timmeren. De wade maak ik binnenkort zelf. We weten immers nooit wanneer onze laatste dag aanbreekt.

weversmarkt 2015